برگزاری سخنرانی

برگزاری سخنرانی "زیست شناسی بیماری‌های گرمسیری" توسط پروفسور "پائول د. ردی"

روز سه شنبه مورخ 25/8/95 سخنرانی پروفسور پائول د. ردی محقق و استاد برجسته دانشگاه Hygiene and...

مجمع عمومی انجمن علمی زیست شناسی واحد تنکابن

مجمع عمومی انجمن علمی زیست شناسی واحد تنکابن

مجمع عمومی انجمن علمی زیست شناسی و انتخابات هیأت رئیسه این انجمن با حضور معاونین، اعضاء هیأت...

  • برگزاری سخنرانی

    برگزاری سخنرانی "زیست شناسی بیماری‌های گرمسیری" توسط پروفسور "پائول د. ردی"

    شنبه, 20 آذر 1395 03:48
  • مجمع عمومی انجمن علمی زیست شناسی واحد تنکابن

    مجمع عمومی انجمن علمی زیست شناسی واحد تنکابن

    شنبه, 20 آذر 1395 09:44