خانه / تماس با ریاست واحد

تماس با ریاست واحد

تلفن دفتر:

  • ۰۱۱-۵۴۲۷۴۴۱۵
  • داخلی ۲۶۰

فکس: ۵۴۲۷۴۴۰۹-۰۱۱

پیامک ارتباطی با ریاست واحد: ۰۹۱۱۴۳۸۲۴۲۰

* تلفن همراه تنها به منظور ارسال پیامک مستقیم به ریاست واحد اعلام گردیده است.

ایمیل: mstlargani@gmail.com

فرم تماس: