خانه / تماس با ریاست واحد

تماس با ریاست واحد

تلفن دفتر:

  • ۰۱۱-۵۴۲۷۴۴۱۵
  • داخلی ۲۶۰

فکس: ۵۴۲۷۴۴۰۹-۰۱۱

پیامک ارتباطی با ریاست واحد: ۰۹۱۱۴۳۸۲۴۲۰

* تلفن همراه تنها به منظور ارسال پیامک مستقیم به ریاست واحد اعلام گردیده است.

ایمیل: chem.mashayekhi@toniau.ac.ir

فرم تماس:

نام شما
ایمیل شما
موضوع
پیام شما