خانه / ریاست واحد

ریاست واحد

  نام- نام خانوادگی: محمود صمدی

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای حسابداری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: mslargani@gmail.com

شماره تماس دفتر: ۱۱۵۴۲۷۴۴۱۵

مقالات

ردیف

عنوان مقاله

زبان

نام نشریه یا ناشر

کشور

تاریخ

انتشار

۱

بازتاب جهانی انتشار و فروش اوراق قرضه ایران در بازارهای جهانی

فارسی

پیک توسعه

ایران

اسفند

۸۱

۲

بررسی مقایسه ای شاخص های سنتی و نوین سنجش عملکرد

فارسی

حسابدار

ایران

اردی بهشت

۸۷

۳

تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران

فارسی

تحقیقات حسایداری و حسابرسی

ایران

بهار

۱۳۹۰

۴

نقش افشای داوطلبانه و شفافیت در گزارشگری مالی

فارسی

حسابرس

ایران

اسفند

۱۳۹۰

۵

An Examination of the effect of Tax Reporting on Financial Reporting Transparency

لاتین

Australian Journal of Basic and applied sciences

پاکستان

۲۰۱۱

۶

The Role of Health Tourism in Development Process (Concepts and Applications)

لاتین

Australian Journal of Basic and Applied Sciences

پاکستان

۲۰۱۱

۷

The Dimensions of Entrepreneurship and its Effects on Creativity and Innovation Performance in Educational branches of Iran

لاتین

Australian Journal of Basic and Applied Sciences

پاکستان

۲۰۱۱

۸

The Investigation and Analysis Impact of Dimensions on Services Quality and Customers Satisfaction in New Enterprises of Iran

لاتین

Contemporary Marketing Review

یونان

۲۰۱۱

اگوست

۹

Industrial Strategic Planning and its Effects in Performance Improvement of Industrial Enterprises and Economical Development

لاتین

Journal of Basic and Applied Scientific Research

استرالیا

۲۰۱۱

۱۰

The Model for Optimization of Manpower Scheduling Plans in New Industries with Linear Programming

لاتین

Interdisiplinary Journal of Contemporary Research in Business

استرالیا

اگوست

۲۰۱۱

۱۱

The Review and Analysis Role of Institutional Ownership in Performance Improvement of Financial Markets and Stock Liquidity (Case Study: Capital Market in Tehran-Iran)

لاتین

Journal of Basic and Applied Scientific Research

استرالیا

۲۰۱۲

۱۲

The Investigation and Analysis Application Factors in Financial Decision with Focused on Criteria of Shareholder Value Added and it’s Effects on Market Performance Evaluation

لاتین

Journal of Basic and Applied Scientific Research

استرالیا

۲۰۱۲

کتب
ردیف

عنوان کتاب

تألیف

ترجمه

ناشر

محل انتشار

سال انتشار

۱

اصول حسابداری ۲

ü

 

انشتارات آرون

تهران

۱۳۸۲

۲

تحلیل تصمیم گیری در مسائل مالی

ü

 

دانشگاه آزاد اسلامی

تنکابن

۱۳۹۱

طرحهای پژوهشی

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

۱

بررسی رابطه خالص جریانات نقد عملیاتی، سود هر سهم با سود سهام پرداختی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۸۴-۸۱

۲

بررسی نقش خالص گردش وجه نقد عملیاتی نسبت به نقش ارزش افزوده اقتصادی در پیش بینی تغییرات ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران

۳

بررسی پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران با استفاده از شبکه هوش مصنوعی