خانه / معاون علمی

معاون علمی

  نام- نام خانوادگی: احمدرضا اولیایی

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای شیمی فیزیک

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: Oliaey.ar50@yahoo.com

شماره تماس دفتر: ۵۴۲۷۳۴۷۵(۱۱) 

 1. عضو کارگروه ارزیابی و پایش فعالیت استانها بر اساس سیاست ها و برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رئیس مرکز امور هماهنگی و هیئت امناهای استانی به مدت شش ماه
 2. معاون اموزشی واحد تنکابن از ۱/۱۲/۱۳۹۱ تا ۹/۲/۱۳۹۴
 3. سرپرست معاونت پژوهشی و فن آوری واحد از ۶/۴/۹۷ الی ۷/۶/۹۷ بدلیل حذف معاونت پژوهشی و ادغام آن با معاونت آموزشی .
 4. معاون علمی (آموزشی-پژوهشی) واحد از تاریخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۰
 5. مدیر تحصیلات تکمیلی از ۱/۵/۸۸ تا۳۰/۱۱/۹۱
 6. عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیئت علمی از ۱۹/۶/۹۰ و رئیس آن به مدت ۲ سال
 7. مدیر گروه شیمی از ۸۲ تا ۸۴
 8. عضو کمیسیون موارد خاص واحد از ۱۵/۲/۸۹ تا۹/۲/۹۴
 9. عضو شورای آموزشی واحد از ۲۳/۱۲/۸۹ تا۹/۲/۹۴
 10. عضو شورای پژوهشی واحد از ۴/۱۱/۸۹ الی۴/۱۱/۹۱
 11. عضو شورای انتشارات واحد از ۲۹/۵/۹۲ الی ۲۹/۵/۹۴

حوزه معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن با تکیه بر اعضای هیأت علمی و اساتید مجرب و نیروی انسانی متعهد و کارآمد، با تلفیق دو عنصر آموزش و پژوهش هم راستا با سایر حوزه های ستادی، در راستای اعتلای دانش و نخبه پروری سهم خود را در تولید علم و رفع نیازهای علمی تحقیقاتی کشور محقق می نماید.

این حوزه مجری مستقیم امور آموزشی و پژوهشی واحد می باشد.

در بخش آموزشی وظیفه برنامه ریزی، هدایت، نظارت و انجام کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه شامل نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و امور آموزشی دانشکده ها، گروههای آموزشی و ارزیابی آنها،  نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی،  تدوین برنامه ها و تقویم آموزشی، ارزیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی،ایجاد رشته های آموزشی متناسب با نیاز جامعه و نیز اجرای دوره های آموزشی را عهده دارد. 

همچنین در بخش پژوهش نیز با ایجاد سازوکارهای مناسب و به روز جهت انجام فعالیت های پژوهشی، راه اندازی و ایجاد هسته های فناورانه و مراکز تحقیقات در راستای اولویت های نقشه جامع علمی کشور، ارتباط موثر دانشگاه با صنعت و جامعه، راهبری و توسعه تعاملات بین دستگاهی به منظور بکار گیری ظرفیت های پژوهشی در رفع نیازهای صنعت و جامعه، همکاری و هماهنگی با قطب های پژوهشی و اقتصادی و مراکز علمی کشور به منظور بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی‌های آن‌ها در راستای حمایت از طرح های توسعه فناوری و مرزهای دانش و نیز بارور نمودن استعدادهای بالاقوه دانشجویان مستعد از طریق فعالیت در باشگاه پژوهشگران جوان و… انجام وظیفه می نماید.


 
 1. Ab initio study and NBO analysis of the allylic rearrangements and decarboxylation reactions of allylformat and allyldithioformate. Jornal of molecular structure: THEOCHEM 824 ( 2007 ) 1-7

2.Gyration radius  and energy study at different  temperatures for Acetycholine Receptor protein in gas phase by Monte carlo , Molecular and Langevin dynamics simulations . journal of physical and theoretical chemistry. 5 (4 ) 2007 , 195 – 201

 1. Spin polarized bonding analysis of endohedral boron –nitrid nanocage : density functional theory. physica E.42 (2010 ) 2314- – 2318

4.DFT study of nuclear magnetic shielding , electric field gradient tensors and electrophilicityindices of magic BN nano cages . Journal of Nanostructure in chemistny.2(2)(2011)98-109

5.DFT study of [Fe@BN] (n=2,3) endohedral nanocages: Chemical reactivity,NBO analysis and thermochemistry. Physica E  ۵۲(۲۰۱۳)۱۳۶-۱۴۳

۶٫Boron nitride substituted 12-crown-4ether:theoretical study of structural,thermochemical,and nonlinear optical properties.journal of physical and theoretical chemistry.10(3)171-187:Fall2013

7.Novel BC2N Nanocages:A DFT investigation.Heteroatom chemistry.volume26,Number2,2015,150-160

8.Novel cations of Xenon trifluoroborazin complexes:Structure,reactivities

and natural  bonding orbital analysis.journal of Fluorine Chemistry.178

(2015)99-106

9.Reaction mechanisms and kinetics of the elimination processes of

 ۲-chloroethylsilane and derivatives: A DFT study using CTST ,RRKM ,and BET theories . chemical physics 485-486(2017)140 – ۱۴۸

 ۱۰٫Theoretical study on the mechanisms and kinetics of the  -elimination of 2,2-dihaloethyltrihalosilanes(x=F,Cl,Br) compounds:a DFT study along with a natural bond orbital analysis.Reaction Kinetics,Mechanisms and Catalysis(2018)124:27-44

 

 

 

 

 1. Theoretical study on the elimination kinetics in the gas-phase of allyl methyl compounds .Monatshefte Fǜr chemie-chemical monthly(2018)149:1389-1400

 

۱۲٫A theoretical study of the tautomerism kinetics of 4-amino-6-methyl-3-thioxo-3,4-dihydro-1,2,4-triazin-5(2H)-one in the gas phase:NBO  population and NICS  analysis.Journal of sulfur chemistry.2019,VOL40,NO2,166-184                                                    

                                                                                              

۱۳٫Kinetics studies on the tautomeric reaction of 4-amino-5-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thione in the gas phase:DFT and CBS-QB3 methods using transition state theory.Journal of the Chilean chemical society.64,4265-4272,(2019)

 

 1. Synthesis of new N-Benzoyl-N-Triazin Thourea derivatives  and  their Antibacterial  Activity . Russian Journal of Bioorganic  chemistry.     ۲۰۱۹,vol45,No.5,pp.391-397

 

۱۵٫synthesis of Novel Triazolyi Thiourea derivatives and their antibacterial activity.Russian Journal of organic chemistry.2019,vol.55,No.10,pp.1609-1615

 

۱۶٫A theoretical investigation on the mechanism and kinetics  of the thermal isomerization of Trimethylsilylcyclopropane using CBS-QB3.

Reaction kinetics , Mechanisms and  catalysis .( 2020), 130,55-74

 

۱۷٫New route for  syntheses of some novel derivatives of 3-aryl benzo[d] thiazole-2(3h)-imine from high substituted thioureas.

j.chil.chem.soc.(2020),65,NO.3

 

۱۸٫DFT study and NBO analysis of solvation/substituent of 3-phynylbenzo[d]thiazole-2(3H)-imine derivatives. J.serb.chem.soc.85(11)1445-1462(2020)

 

 1. Synthesis and characterization of some new Indoline-based 1,2,4-Triazole derivatives. Russian journal of organic chemistry.2020.vol.56.No.12,pp.2153-2158 .

 

۲۰٫Synthesis and spectral characterization of new 2-(5-aryl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione derivatives. Russian journal of organic chemistry. 2021,vol.57,no.4,pp.631-637

 1. شبیه سازی دینامیک مولکولی . ۱۳۸۷
 2. درک شیمی فیزیک ۱ به کمک تشریح مسائل آن . ۱۳۹۰
 3. نانولوله ها ، فولرین ها ، شیمی کوانتومی محاسباتی آنها . ۱۳۹۰
 1. مطالعه نوآرایی از نوع کوپ و تجزیه حرارتی الیل فرمیات و اثر هترواتم گوگرد در این واکنشها با استفاده از روشهای محاسبات مکانیک کوانتومی abinitio , NBO
 2. مطالعه اثر ناخالصی اندوهدرال درنانوقفس B24N24 با محاسبه تغییرات ساختاری تحلیل ساختار پیوندی با تئوری NBO بر اساس پولاریزاسیون اسپین و مشتق های اندوهدرال آن با استفاده از محاسبات تئوری تابعی چگالی
 3. تحلیل مقایسه ای الکتروندوستی نانوقفس های Fe@B36N36 بر اساس نمایه های الکتروندوستی با استفاده از انرژی های محاسباتی DFT  پتانسیل یونش و الکترونخواهی و انرژی های HOMO و LUMO
 4. مطالعه ی ساختار الکترونی, پایداری ارتعاشی و قطبش پذیری نانو قفسهای نوین BCN بر پایه ی نانو قفس BN و بررسی اثر اتم های کربن دوپ شده بر این ویژگی ها با استفاده از روش مکانیک کوانتومی محاسباتی DFT