خانه / معاون توسعه و مدیریت منابع

معاون توسعه و مدیریت منابع

  نام- نام خانوادگی: نعمت رستمی مازوئی

مقطع و رشته تحصیلی:   دکترای  حسابداری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: nrostami60@iauc.ac.ir

شماره تماس دفتر: ۱۱۵۴۲۷۱۱۵۱