خانه / معاون دانشجویی فرهنگی

معاون دانشجویی فرهنگی

  نام- نام خانوادگی: حجت الاسلام غفار شاهدی

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای کلام اسلامی سطح ۴ حوزوی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: 

شماره تماس دفتر: ۱۱۵۴۲۷۱۵۱۶