خانه / معاون سما

معاون سما

نام- نام خانوادگی: در حال حاضر تا تعیین جایگزین، تحت سرپرستی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

مقطع و رشته تحصیلی: 

سمت: معاون حوزه سما و رییس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد تنکابن

پست الکترونیک:

شماره تماس دفتر: ۱۱۵۴۲۷۰۵۸۲

 • – تصویب رشته های امور اداری، ساختمان ، گرافیک ، الکتروتکنیک و فیلمسازی (کمک کارگردانی، عکاسی، فیلمبرداری، صدا و تدوین)، تأسیسات الکتریکی ساختمان، هنرهای تجسمی، متالوژی، صنایع فلزی، مکانیک خودرو، تعمیر و نگهداری ماشین آلات صنعتی توسط شورای گسترش رشته های وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری
 • افتتاح پروژه مجتمع دخترانه سما واحد تنکابن
 • خریداری مجتمع آموزشی خوبانرزگاه
 • تأسیس و راه اندازی هنرستان پسرانه سما
 • راه اندازی کارگاه های جوشکاری، شاسی و بدنه، دستگاه های الکتریکی خودرو، نقص یابی خودرو، سوخت رسانی، مولد قدرت، انتقال قدرت معمولی و اتوماتیک، هیدرولیک و پنوماتیک، مدارفرمان، سیم پیچی، تأسیسات الکتریکی ساختمان، نقشه برداری، نقشه کشی، کامپیوتر، الکتروتکنیک صنعتی، ماشین های الکتریکی، مکانیک خاک، بتن و مصالح، فیزیک و کنترل صنعتی
 • دریافت مجوز تأسیس مدرسه ابتدایی پسرانه سما
 • ۲۰ سال مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.
 • مدیر آموزش پزشکی.
 • سرپرست دانشکده علوم پزشکی
 • عضو شورای پژوهشی شبکه بهداشت تنکابن.
 • عضو شورای آموزش و پژوهش دانشکده پزشکی.
 • تألیف و ترجمه کتاب
 • عضو شورای برنامه ریزی واحد دانشگاهی
 • عضو شورای گسترش رشته واحد دانشگاهی
 • نایب رییس هیأت انتظامی اساتید در واحد تنکابن
 • عضو کمیته انضباطی دانشجویان واحد
 • عضو کمیته انضباطی کارکنان واحد
 • مشاور رییس واحد در امور پزشکی
 • مدیر مسئول مجله فرهنگی، علمی، هنری و خبری فجر سما
 • مسئول راه اندازی دفتر مشاوره دانشجویی