خانه / معاون پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری

  نام- نام خانوادگی: در حال حاضر این معاونت  زیر نظر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی با عنوان “معاونت علمی” اداره می شود

مقطع و رشته تحصیلی: 

مرتبه علمی: 

پست الکترونیک: 

شماره تماس دفتر: ۵۴۲۷۱۵۱۰(۱۱)