موقعیت جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تنکابن

آدرس: مازندران-تنکابن- کیلومتر ۳ جاده چالوس- ولی آباد- مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن-صندوق پستی:۴۶۸۴۱۶۱۱۶۷

نقشه: