خانه / چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت

بیانیه چشم‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در افق ایران

۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ، نامی معتبر در آموزش عالی کشور ، دارای روحی بین المللی ، مسئولیت پذیر در قبال توسعه مرزهای دانش ، پاسخگو نسبت به دانشجویان ، دانش آموختگان ، استادان ، کارکنان و جامعه پیرامونی خود، وگزینه نخستین داوطلبین ورود به دانشگاه ها .

بیانیه مأموریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در افق ایران۱۴۰۴

دانشگاه آزاداسلامی واحد تنکابن به عنوان اولین دانشگاه غیر دولتی در منطقه غرب استان مازندران ، با بیش از ربع قرن فعالیت موثر در آموزش عالی کشور و بادراختیارداشتن کادر علمی و اداری مجرب ، فضا،امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مناسب و قرارگرفتن در بهترین موقعیت جغرافیایی کشور و منطقه ، تلاش دارد تا با توسعه زیرساخت ها و گسترش صلاحیت های بین المللی ، حداکثر رضایت و رشد مشتریان داخلی و خارجی خود را فراهم نماید.

ارزش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در افق ایران۱۴۰۴

  1. تعهد به سهیم بودن در پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه محلی ، محیط ملّی و فراملّی
  2. مقبولیت علمی در تراز ملّی وجهانی
  3. تلاش مستمر در دانش آفرینی و دانش گستری
  4. تعهد به تعالی و کیفیت در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری ، رفاهی و مشاوره‌ای
  5. باور به ارزش آفرینی سرمایه های فکری وانسانی
  6. تقویت روحیه رقابت علمی
  7. توسعه همکاریهای بین المللی
  8. آزادگی در نظریه پردازی علمی
  9. تعهد نسبت به دانش آموختگان در زمینه های مهارت افزایی و دانش افزایی مستمر آنان
  10. نهادینه کردن تفکر انتقادی و تعهد حرفه ای