خانه / کمیته ی اخلاق زیست پزشکی

کمیته ی اخلاق زیست پزشکی

دبیر کمیته

  نام- نام خانوادگی: سمیه اسدیان

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای زیست فیزیولوژی جانوری

مرتبه علمی: استادیار و عضو هیأت علمی گروه زیست دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

پست الکترونیک: s_asadian@toniau.ac.ir

معرفی/شرح وظائف/سطح بندی
اعضاء کمیته
سمت نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت دانشگاهی/ سازمانی مرتبه علمی
رئیس دکتر مجید پویا فوق تخصص جراحی ریه و قفسه سینه معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن استادیار
حقوقدان دکتر داوود سلطانیان دکترای حقوق خصوصی   مدرس مدعو   -
روحانی حجت الاسلام دکتر حسن شیخ محمودی دکترای عرفان تخصصی عضو هیات علمی واحد تنکابن و ریاست سابق دانشگاه استادیار
متخصص اخلاق زیست پزشکی دکتر سبحان بهرامی دکترای اخلاق پزشکی کارمند مرکز بهداشتی درمانی رامسر -
متخصص آمار زیستی یا اپیدمیولوژی دکتر علیرضا خلیلیان دکترای آمار زیستی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران استاد
پژوهشگر ۱ دکتر شهربانو کیهانیان فوق تخصص خون عضو هیات علمی واحد تنکابن دانشیار
پژوهشگر ۲ دکتر فلورا رحیم آقایی دکترای آموزش پرستاری عضو هیات علمی واحد تنکابن استادیار
پژوهشگر ۳ و دبیر کمیته دکتر سمیه اسدیان نارنجی دکترای فیزیولوژی جانوری عضو هیات علمی واحد تنکابن استادیار
نماینده جامعه آقای محمد علی میر عباسی کارشناس ادبیات فارسی فعال فرهنگی -
 
فرمها
بخشنامه ها
راهنمای اخلاق