مجله jbes

Journal of Biodiversity and Ecological Sciences

is a journal which provides a forum for the publish of original research articles, review articles, case reports, research notes, technical reports and other studies related to aspects of Biodiversity and Ecology .

Director-in-Chief: Dr.K.Saeb
Editor-in-Chief: Dr .S M. Hosseini
Executive Editor Manager:Dr.A.Rahnavard
Type & Design Manager:S.Rahbar
English Editor: M.Mehrabi
English Text Co-Editor : M.M.Sharifi

سایت مجله

همچنین ببینید

انتشار دومین نسخه دوفصلنامه الکترونیکی علمی دانشجویی بیوتین

   

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *