خانه / اطلاعیه / جدول زمان بندی برگزاری امتحان جامع دکتری تخصصی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ واحدهای استان مازندران – واحد تنکابن

جدول زمان بندی برگزاری امتحان جامع دکتری تخصصی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ واحدهای استان مازندران – واحد تنکابن

قابل توجه دانشجویان دکترای تخصصی که در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ امتحان جامع دارند:

رشته نام درس نام استاد تعداد دانشجو تاریخ تاریخ
امتحان کتبی  امتحان شفاهی
تاریخ امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت امتحان
دکتری قارچ شناسی +
قارچ شناسی دامپزشکی
۱- فیزیولوژی قارچ ها دکتر مسعود هاشمی- دکتر مجتبی تقی زاده ارمکی ۱+۱ ۹۸/۰۴/۱۷ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- قارچ شناسی  پبشرفته دکتر آیت ا… نصراللهی
۳- داروهای ضد قارچی و مکانیزم آنها دکتر مجتبی تقی زاده ارمکی
۴- ایمونولوژی بیماری های قارچی دکتر آیت ا… نصراللهی-  دکتر مسعود قانع
دکتری زیست شناسی –
فیزیولوژی گیاهی
۱- مکانیسم عمل تنظیم کننده های رشد دکتر پروانه راهداری ۱ ۹۸/۰۴/۱۷ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- متابولیسم گیاهی پیشرفته دکتر محمود اسدی
۳- بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک دکتر بهروز گلعین
۴- فیزیولوژی تنش دکتر بابک باباخانی
دکتری آموزش زبان انگلیسی ۱- نقد و بررسی مسائل آموزش زبان دکتر داوود مشهدی حیدر ۶ ۹۸/۰۴/۱۷ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- مطالعات یادگیری زبان دوم دکتر محمدرضا­ خدارضا- دکتر داوود مشهدی­حیدر-  دکتر رامین رحیمی
۲- سنجش زبان دکتر محمدرضا خدا رضا
۳- تحقیق در آموزش زبان دکتر رامین رحیمی
دکتری روانشناسی عمومی ۱- آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته دکتر جواد خلعتبری- دکتر محمدرضا زربخش بحری ۱۱ ۹۸۰۴/۱۸ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- روانشناسی یادگیری و تفکر دکتر جواد خلعتبری- دکتر مرتضی ترخان
۳- روانشناسی رشد با تاکید بر کودکان استثنائی دکتر شهره قربان شیرودی- دکتر شهنام ابوالقاسمی
۴- آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران دکتر محمدعلی رحمانی- دکتر کامران یثربی
دکتری روانشناسی سلامت ۱- آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته دکتر جواد خلعتبری- دکتر محمدرضا زربخش بحری ۶ ۹۸/۰۴/۱۸ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- روانشناسی سلامت دکتر جواد خلعتبری- دکتر شهره قربان شیرودی
۳- استرس دکتر کامران یثربی – دکتر محمدعلی رحمانی
۴- سایکونوروایمونولوژی دکتر شهنام ابوالقاسمی-  دکتر افشین طیبی
دکتری مشاوره ۱- تحلیل مقایسه ای نظریه ها و روش های مشاوره خانواده دکتر شهره قربان شیرودی- دکتر محمدعلی رحمانی ۷ ۹۸/۰۴/۱۸ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- مقایسه نظریه های مشاوره و روان درمانی دکتر جواد خلعتبری- دکتر شهره قربان شیرودی
۳- طرح های تجربی تحقیق و تحلیل اطلاعات دکتر جواد خلعتبری- دکتر محمدرضا زربخش بحری
۴- بررسی مقایسه ای نظریه ها و روش های مشاوره گروهی دکتر محمدعلی رحمانی- دکتر طاهر تیزدست
دکتری مدیریت آموزشی ۱- تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز دکتر علی خلخالی ۲ ۹۸/۰۴/۱۷ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- روش های برنامه ریزی آموزشی در توسعه ملی و منطقه ای دکتر اسماعیل کاظم پور
۳- سیاست گذاری در نظام های آموزشی دکتر زهره شکیبائی
۴- روش های پژوهش در مدیریت دکتر اسماعیل کاظم پور
دکتری حسابداری ۱- ئئوری های حسابداری (مالی) دکتر محمدرضا پورعلی ۶ ۹۸/۰۴/۱۷ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- حسابداری مدیریت(کنترل­هزینه) دکتر  عبدالصمد خلعتبری
۳- پژوهش های تجربی حسابداری دکتررضیه علیخانی
۴- مدیریت اوراق بهادار و سرمایه گذاری دکتر محمود صمدی
دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی ۱- معماری اطلاعات دکتر سودابه شاپوری ۱ ۹۸/۰۴/۱۷ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- تحلیل متون و داده کاوی دکتر هاجر زارعی
۳- وب معنایی و هستی شناسی دکتر سودابه شاپوری
۴- پردازش زبان طبیعی دکتر هاجر زارعی
دکتری تکثیر و پرورش آبزیان ۱- فیزیولوژی تولید و مثل آبزیان دکتر حمید رضا فغانی ۳ ۹۸/۰۴/۱۷ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- تغذیه پیشرفته آبزیان دکتر محمد رضا قمی
۳- ژنتیک و اصلاح نژاد پیشرفته آبزیان دکتر حمیدرضا فغانی
دکتری محیط زیست-
آلودگی محیط زیست
۱-  جغرافیای زیست محیطی ایران دکتر کیوان صائب- دکتر مسعود کیادلیری ۵ ۹۸/۰۴/۱۸ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- نمونه برداری و اندازه گیری آلاینده ها دکتر احمد توانا
۳- عناصر کمیاب در محیط زیست دکتر  فرید غلامرضا فهیمی
۴- رابطه متقابل انسان و اکوسیستم دکتر کیوان صائب
دکتری محیط زیست-
تنوع زیستی
جغرافیای زیست محیطی ایران دکتر کیوان صائب ۱ ۹۸/۰۴/۱۸ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری دکتر  فرید غلامرضا فهیمی
مدیریت تنوع زیستی دکتر احمد توانا
توسعه پایدلر ومنابع طبیعی دکتر کیوان صائب

همچنین ببینید

اطلاعیه: ثبت نام دانشجویان در طرح آموزشی فرهنگی معرفت رضوی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *