خانه / اطلاعیه / جدول زمان بندی برگزاری امتحان جامع دکتری تخصصی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ واحدهای استان مازندران – واحد تنکابن

جدول زمان بندی برگزاری امتحان جامع دکتری تخصصی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ واحدهای استان مازندران – واحد تنکابن

قابل توجه دانشجویان دکترای تخصصی که در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ امتحان جامع دارند:

رشته نام درس نام استاد تعداد دانشجو تاریخ تاریخ
امتحان کتبی  امتحان شفاهی
تاریخ امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان ساعت امتحان
دکتری قارچ شناسی +
قارچ شناسی دامپزشکی
۱- فیزیولوژی قارچ ها دکتر مسعود هاشمی- دکتر مجتبی تقی زاده ارمکی ۱+۱ ۹۸/۰۴/۱۷ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- قارچ شناسی  پبشرفته دکتر آیت ا… نصراللهی
۳- داروهای ضد قارچی و مکانیزم آنها دکتر مجتبی تقی زاده ارمکی
۴- ایمونولوژی بیماری های قارچی دکتر آیت ا… نصراللهی-  دکتر مسعود قانع
دکتری زیست شناسی –
فیزیولوژی گیاهی
۱- مکانیسم عمل تنظیم کننده های رشد دکتر پروانه راهداری ۱ ۹۸/۰۴/۱۷ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- متابولیسم گیاهی پیشرفته دکتر محمود اسدی
۳- بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک دکتر بهروز گلعین
۴- فیزیولوژی تنش دکتر بابک باباخانی
دکتری آموزش زبان انگلیسی ۱- نقد و بررسی مسائل آموزش زبان دکتر داوود مشهدی حیدر ۶ ۹۸/۰۴/۱۷ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- مطالعات یادگیری زبان دوم دکتر محمدرضا­ خدارضا- دکتر داوود مشهدی­حیدر-  دکتر رامین رحیمی
۲- سنجش زبان دکتر محمدرضا خدا رضا
۳- تحقیق در آموزش زبان دکتر رامین رحیمی
دکتری روانشناسی عمومی ۱- آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته دکتر جواد خلعتبری- دکتر محمدرضا زربخش بحری ۱۱ ۹۸۰۴/۱۸ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- روانشناسی یادگیری و تفکر دکتر جواد خلعتبری- دکتر مرتضی ترخان
۳- روانشناسی رشد با تاکید بر کودکان استثنائی دکتر شهره قربان شیرودی- دکتر شهنام ابوالقاسمی
۴- آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگ ایران دکتر محمدعلی رحمانی- دکتر کامران یثربی
دکتری روانشناسی سلامت ۱- آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته دکتر جواد خلعتبری- دکتر محمدرضا زربخش بحری ۶ ۹۸/۰۴/۱۸ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- روانشناسی سلامت دکتر جواد خلعتبری- دکتر شهره قربان شیرودی
۳- استرس دکتر کامران یثربی – دکتر محمدعلی رحمانی
۴- سایکونوروایمونولوژی دکتر شهنام ابوالقاسمی-  دکتر افشین طیبی
دکتری مشاوره ۱- تحلیل مقایسه ای نظریه ها و روش های مشاوره خانواده دکتر شهره قربان شیرودی- دکتر محمدعلی رحمانی ۷ ۹۸/۰۴/۱۸ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- مقایسه نظریه های مشاوره و روان درمانی دکتر جواد خلعتبری- دکتر شهره قربان شیرودی
۳- طرح های تجربی تحقیق و تحلیل اطلاعات دکتر جواد خلعتبری- دکتر محمدرضا زربخش بحری
۴- بررسی مقایسه ای نظریه ها و روش های مشاوره گروهی دکتر محمدعلی رحمانی- دکتر طاهر تیزدست
دکتری مدیریت آموزشی ۱- تئوری های مدیریت و سازمان در جهان امروز دکتر علی خلخالی ۲ ۹۸/۰۴/۱۷ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- روش های برنامه ریزی آموزشی در توسعه ملی و منطقه ای دکتر اسماعیل کاظم پور
۳- سیاست گذاری در نظام های آموزشی دکتر زهره شکیبائی
۴- روش های پژوهش در مدیریت دکتر اسماعیل کاظم پور
دکتری حسابداری ۱- ئئوری های حسابداری (مالی) دکتر محمدرضا پورعلی ۶ ۹۸/۰۴/۱۷ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- حسابداری مدیریت(کنترل­هزینه) دکتر  عبدالصمد خلعتبری
۳- پژوهش های تجربی حسابداری دکتررضیه علیخانی
۴- مدیریت اوراق بهادار و سرمایه گذاری دکتر محمود صمدی
دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی ۱- معماری اطلاعات دکتر سودابه شاپوری ۱ ۹۸/۰۴/۱۷ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- تحلیل متون و داده کاوی دکتر هاجر زارعی
۳- وب معنایی و هستی شناسی دکتر سودابه شاپوری
۴- پردازش زبان طبیعی دکتر هاجر زارعی
دکتری تکثیر و پرورش آبزیان ۱- فیزیولوژی تولید و مثل آبزیان دکتر حمید رضا فغانی ۳ ۹۸/۰۴/۱۷ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- تغذیه پیشرفته آبزیان دکتر محمد رضا قمی
۳- ژنتیک و اصلاح نژاد پیشرفته آبزیان دکتر حمیدرضا فغانی
دکتری محیط زیست-
آلودگی محیط زیست
۱-  جغرافیای زیست محیطی ایران دکتر کیوان صائب- دکتر مسعود کیادلیری ۵ ۹۸/۰۴/۱۸ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
۲- نمونه برداری و اندازه گیری آلاینده ها دکتر احمد توانا
۳- عناصر کمیاب در محیط زیست دکتر  فرید غلامرضا فهیمی
۴- رابطه متقابل انسان و اکوسیستم دکتر کیوان صائب
دکتری محیط زیست-
تنوع زیستی
جغرافیای زیست محیطی ایران دکتر کیوان صائب ۱ ۹۸/۰۴/۱۸ ۸-۱۲
۱۴-۱۸
ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری دکتر  فرید غلامرضا فهیمی
مدیریت تنوع زیستی دکتر احمد توانا
توسعه پایدلر ومنابع طبیعی دکتر کیوان صائب

همچنین ببینید

۲۳ آبان؛ آغاز تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از روز پنج شنبه ۲۳ آبان ماه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *