خانه / اطلاعیه / فهرست تشویق مقالات ۹۸

فهرست تشویق مقالات ۹۸

جهت دانلود مقالات بر روی نام آن کلیک نمائید:

ردیف نام ونام خانوادگی مولف گرایش عنوان مقاله
عنوان مجله تاریخ چاپ
۱ مهران   ریاضیان مهندسی مکانیک Scale-Dependent Dynamic Behavior of Nanowire-Based Sensor in Accelerating Field Journal of Applied and Computational Mechanics April 03 2019
۲ مهرنوش نوروزی بیولوژی دریا شناسایی ترکیبات پروفیل اسیدآمینه ماهی کفال طلایی (Liza aurata) دریای خزر) فصلنامه محیط زیست جانوری پاییز ۱۳۹۷
۳ مهرنوش نوروزی بیولوژی دریا بررسی تجمع و مقایسه فلزات سنگین در بافت‌های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در دو دوره رسیدگی جنسی و استراحت جنسی) محیط زیست طبیعی بهار ۱۳۹۷
۴ آیت الله نصرالهی عمران زیست شناسی شناسایی جهش های نواحی جهش پذیر داغ ژن ERG11 در جدایه های مقاوم به فلوکونازول کاندیدا آلبیکنس درغرب مازندران دنیای میکروب ها پاییز ۱۳۹۷
۵ محمد رضا قمی شیلات Effect of water temperature on growth, survival and digestive enzyme activities of Beluga (Huso huso) and Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae from hatching to yolk sac absorption stage Journal of applied ichthyology ۲۰۱۸ 
۶ محمد رضا قمی شیلات مقایسه اسیدهای چرب و ترکیبات بیوشیمیایی بدن در بچه ماهیان تولیدی مولدین پرورشی و مولدین وحشی فیل‌ماهی (Huso huso)  فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان بهار ۱۳۹۷
۷ محمد رضا قمی شیلات اثر دما بر رشد و بقاء لارو فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا مرحله جذب کیسه زرده  محیط زیست جانوری زمستان۱۳۹۷
۸ محمد رضا قمی شیلات Early sex identification of 18 cultured beluga sturgeon (Huso huso) using ultrasonography, small surgery and plasma steroid hormones Journal of Applied Ichthyology Apr-19
۹ زینب خزایی کوهپر زیست شناسی سلولی و مولکولی بررسی مولکولی جهش ها ی اگزون ۶ ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز در بیماران فنیل کتونوری از استان گیلان علوم پزشکی رازی فروردین ۱۳۹۸
۱۰ زینب خزایی کوهپر زیست شناسی سلولی و مولکولی   Induction of neural stem cell proliferation by iron oxide nanoparticles and magnetic field and Ki67 gene expression in rat hippocampus after ischemia/reperfusion journal of shahrekord university of medical sciences ۲۰۱۸
۱۱ زینب خزایی کوهپر زیست شناسی سلولی و مولکولی Anti-Proliferative Effects of Two New Lactobacillus Strains of Human Origin on Caco-2 Cell Line Iranian Red Crescent Medical Journal March 18, 2019
۱۲ زهیر حشمتی پور میکروبیولوژی Anti-Proliferative Effects of Two New Lactobacillus Strains of Human Origin on Caco-2 Cell Line Iranian Red Crescent Medical Journal March 18, 2019
۱۳ کیوان صائب محیط زیست پیش‏بینی تراز آب زیر زمینی با استفاده از مدل‏های مادفلو، ماشین آموزش نیرومند و ویولت-ماشین آموزش نیرومند فصلنامه تحقیقات منابع آب ، زمستان ۱۳۹۷
۱۴ مریم ذاکری حمیدی مامایی Interleukins in diagnosis of perinatal asphyxia: A systematic review International Journal of Reproductive BioMedicine   May 2019
۱۵ رسول زحمتکش زیست شناسی بررسی پلی‌مورفیسم‌های پروموتر ژن اینترلوکین ۱۰ در بیماران مبتلا به کولیت اولسروز در شمال ایران فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران تابستان ۱۳۹۸
۱۶ زینب خزایی کوهپر زیست شناسی سلولی و مولکولی بررسی نسبت بیان ژن های Bcl2/BAX به عنوان یک علامت بیماری التهابی روده (IBD) دو ماهنامه علمی پژوهشی فیض خرداد-تیر ۹۸

همچنین ببینید

فرصت مجدد ثبت نام جاماندگان شرکت در مصاحبه دکتری تخصصی ۱۳۹۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *