خانه / آزمایشگاه

آزمایشگاه

تعرفه خدمات و مواد آزمایشگاهی

لیست خدمات آزمایشگاهی و تعرفه های مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن ۱-گروه فلزات: ردیف ماده قیمت ۱ کبالت ۲۰۰۰۰۰ریال ۲ سلنیوم ۲۰۰۰۰۰ریال ۳ آهن ۲۰۰۰۰۰ریال ۴ آلومینیوم ۲۰۰۰۰۰ریال ۵ کروم ۲۰۰۰۰۰ریال ۶ کادمیوم ۲۰۰۰۰۰ریال ۷ سرب ۲۰۰۰۰۰ریال ۸ جیوه ۲۰۰۰۰۰ریال ۹ ارسنیک ۲۰۰۰۰۰ریال ۱۰ سدیم ۲۰۰۰۰۰ریال ۱۱ کلسیم ۲۰۰۰۰۰ریال ۱۲ …

ادامه نوشته »