خانه / مرکز رشد واحدهای فناور / امور دانش بنیان

امور دانش بنیان

تفاهمنامه ها و تسهیلات

بانک پاسارگاد بانک ملی پژوهشگاه ملی ژنتیک وزیست فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی مرکز تحقیقات پلیمر نظام مهندسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نفت

ادامه نوشته »