خانه / مرکز مهارتهای بالینی (Skills Lab)

مرکز مهارتهای بالینی (Skills Lab)

RSS کارگاههای برگزار شده

S10 A3 : وجود امکانات مناسب برای آموزش مهارت های عملی به دانشجویان (SKILL LAB)

وجود فضای تمرین:

  • فضای اختصاص داده شده بهSKILL LAB پزشکی با مساحت تقریبی ۵۸۰ متر مربع، مشتمل بر اتاق هایی جداگانه جهت آموزش و ارزشیابی
  • فضای اختصاص داده شده به skill labمامایی و پرستاری هر کدام به طور جداگانه با مساحت تقریبی ۲۷۰ متر مربع

۱-      رسیدگی به درخواستهای آموزشی کلیه مراجعین

 ۲- برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی

 ۳- برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای مهارتهای بالینی برای دانشجویان دانشکده های علوم پزشکی

 ۴- برنامه ریزی و برگزاری آزمون OSCE مهارتهای بالینی

۵ – فراهم نمودن امکانات آموزشی مرکز برای گروههای هدفی که درخواست تمرین بیشتر مهارتهای را دارند

 ۶- کنترل حضور و غیاب شرکت کنندگان و گزارش روزانه آن

 ۷- ارسال اسامی دانشجویان غایب به اداره آموزش

 ۸- تهیه و پیگیری فرمهای خودارزیابی کارگاهها و کلاسها (Self assessment) جهت ارزیابی میزان یادگیری شرکت کنندگان

 ۹- توزیع و جمع آوری فرمهای نظرسنجی

 ۱۰- جمع آوری کلیه مستندات از تمامی فعالیتهای مرکز و تنظیم گزارش عملکرد سالانه

۱۱- نوشتن روزانه فعالیتهای مرکز در دفتر گزارش روزانه

۱۲- بررسی وسایل مصرفی و تجهیزات آموزشی مورد نیاز به لحاظ رفع نواقصات، ملزومات و معیوبات

 ۱۳- تهیه و ارسال نتایج و گزارش برگزاری آزمون OSCE  مهارتهای بالینی به مسئولین دانشکده ها

 ۱۴- تایپ کلیه نامه ها و مطالب آموزشی مرکز و پیگیری امورات مربوطه

 ۱۵- راه اندازی مانکنهای جدیداً خریداری شده و نوشتن طرز کار برای تک تک امکانات و تجهیزات مرکز 

 ۱۶- جمع آوری مطالب جدید علمی جهت نصب در بولتن علمی مرکز

 ۱۷- اطلاع رسانی برنامه ها در بورد

 ۱۸- تکثیر جزوات و مطالب آموزشی مورد نیاز

 ۱۹- رسیدگی به وسایل سمعی بصری و کامپیوترهای موجود در مرکز

۲۰-  تهیه لیست وسایل  سمعی بصری و کمک آموزشی و بروز نمودن آنها

 ۲۱- آماده سازی روزانه وسایل مصرفی و مورد نیاز (چیدن، جمع آوری، کنترل نظافت وسایل مصرفی، مانکنها و… و در صورت لزوم ضدعفونی و شستشوی آنها)

 ۲۲- پیگیری کارهای تاسیساتی، خدماتی ، خرید تجهیزات مورد نیاز مرکز و گزارش آن به مسئولین

 ۲۳- رسیدگی به کیفیت مانکنها و تجهیزات آموزشی مرکز

 ۲۴- درخواست تحویل و خرید لوزام مصرفی و آموزشی مرکز

 ۲۵- اقدام به تهیه محتواهای آموزشی مرکز به لحاظ ارتقای آموزش

 ۲۶- انجام پژوهشهای آموزشی مرکز برای ارائه در محافل علمی و همایشها به جهت رسیدن به اهداف آموزشی مرکز

 ۲۷- رسیدگی روزانه به نظم و نظافت مرکز

 ۲۸- هماهنگی با شرکتهای نماینده فروش تجهیزات و مانکنهای آموزشی به جهت انجام پروسه خرید و یا تعمیر مانکنها

 ۲۹- تلاش برای تعمیر خرابی مانکنها و تجهیزات آموزشی به لحاظ استفاده بهینه و صرفه جویی در هزینه ها

 ۳۰- حفظ و نگهداری اصولی تجهیزات و مانکنهای آموزشی

 ۳۱- بروزرسانی وب سایت مرکز

 ۳۲- تهیه تقویم کاری سالانه مرکز

 ۳۳- تلاش در جهت رسیدن به اهداف آموزشی مرکز

 ۳۴- میزبانی بازدیدگنندگان از مرکز (معاونتها، دانشگاهها و مدارس استان و .. )

ردیف

تجهیزات

تعداد

۱

مانکن انسان کامل

۱

۲

مانکن آموزش سوچور

۲

۳

مانکن آموزش کریکوتومی

۱

۴

مانکن آموزش تزریقات نخاعی

۱

۵

مانکن تزریقات اسپاینال

۱

۶

مانکن نیم تنه سمع قلب و ریه

۱

۷

مانکن معاینات رکتوم

۱

۸

مانکن تراکستومی

۱

۹

مولاژ نیم تنه انسان(احیای قلبی ریوی)

۱

۱۰

مانکن آموزشی تمام تنه cpr

1

11

مانکن BLS

4

12

مانکن آموزشی معاینه گوش

۱

۱۳

مانکن افتالموسکوپی

۱

۱۴

مولاژ چشم

۱

۱۵

مانکن آسپیراسیون زانو

۱

۱۶

مانکن تزریق شریانی ABG

1

17

مانکن تزریق وریدی

۱

۱۸

مولاژ آموزشی تزریقات

۲

۱۹

مانکن آموزشی CHEST

1

20

مانکن انتوباسیون

۱

۲۱

مانکن سونداژ معده

۱

۲۲

مانکن آموزشی نیم تنه احشا

۱

۲۳

مانکن نوزادALS

2

24

مانکن تمام تنه CPRنوزاد (BLS)

1

25

مانکن آموزشی CPRشیرخوار BLS))

1

26

مانکن انتوباسیون اطفال

۱

۲۷

مولاژسنداژ زن

۱

۲۸

تخت بیمارستانی

۱

۲۹

تخت زایمان

۱

۳۰

دستگاه الکتروکاردیوگراف

۱

۳۱

فشارسنج

۱۰

۳۲

گوشی پزشکی

۱۰

۳۳

ترازوی وزن سنج

۱

۳۴

لارنگوسکوپ بزرگسالان

۲

۳۵

لارنگوسکوپ اطفال

۳

۳۶

افتالموسکوپ

۱

۳۷

اتوسکوپ

۳

۳۸

تخت معاینه

۳

۳۹

مانکن آموزشی اسکلت

۱

۴۰

ست احیا با جعبه آلومینیومی

۱

۴۱

انواع پنس ،پنست

از هر کدام ۱۰ عدد

۴۲

سوزنگیر و قیچی

از هر کدام ۵ عدد

۴۳

آینه پیشانی

۱

۴۴

دیاپازون

۱سری

۴۵

انواع کات کوت

۵۰

۴۶

نگاتوسکوپ

۲

۴۷

چکش رفلکس

۲

۴۸

اسپکولوم بینی

۵

۴۹

اسپکولوم زنان

۲۰ عدد

۵۰

چراغ قوه

۱

۵۱

کپسول اکسیژن

۱

۵۲

چراغ معاینه

۱

۵۳

ترالی احیا

۱

۵۴

پایه سرم

۱

۵۵

ترالی

۳

۵۶

پنبه-الکل-گاز-بتادین-آبسلانگ

از هر کدام ۶ بسته

۵۷

انواع سرم –ست سرم-میکروست

از هر کدام ۱۰ عدد

۵۸

اسکالپ و آنژیوکت

از هر کدام ۲۰ عدد

۵۹

آمبوبگ

۳

۶۰

Air way

3عدد

۶۱

Ng tube – انواع سند-urine bag

از هر کدام ۲۰ عدد

۶۲

تورنیکه

از هر کدام ۶عدد

۶۳

بیکسس-دیش

۳عدد

۶۴

آتل

۶عدد

۶۵

ماسک احیا

۳

۶۶

لارینجیال ماسک

۳

۶۷

ویال و آب مقطر

از هر کدام ۲۰ عدد

۶۸

انواع سرنگ

از هر کدام ۳۰ عدد

۶۹

چسب

۲۰ حلقه

۷۰

ترمومتر دهانی و مقعدی

از هر کدام ۵ عدد

۷۱

چارت اسنلن

۱

۷۲

مولاژ سونداژ

۱

۷۳

مولاژ CPR پیشرفته

۱

۷۴

مولاژ تزریقات وریدی

۱

ردیف

تجهیزات

تعداد

۱

تخت زایمان

۱

۲

مولاژ زایمان دو جین

۱

۳

مانکن آموزشی تمام تنه زایمان

۱

۴

مدل نمایش ایستگاه سر

۱

۵

مانکن مدل سر جنین

۱

۶

مولاژاپی زیاتومی

۲

۷

مانکن آموزشی اپی زیاتومی

۱

۸

مولاژ معاینات زنان

۱

۹

مانکن آموزشی لگن زن

۲

۱۰

مانکن آی یو دی گذاری

۱

۱۱

مانکن آموزشی نوزاد

۱

۱۲

مولاژ breast

خودآزمایی-ندول) )۳

۱۳

مانیتورینگ خارجی جنین

۱

۱۴

سونی کید

۱

۱۵

کات نوزاد

۱

۱۶

ترازوی نوزاد

۱

۱۷

انواع پنس-پنست-سوزنگیر-قیچی

از هر کدام ۵ عدد

۱۸

هیسترومتر

۳عدد

۱۹

اسپکولوم زنان

۳۰عدد

۲۰

ای یو دی

۱۵ عدد

۲۱

انواع کات کوت

۲۰ عدد

۲۲

فشارسنج

۱۰عدد

۲۳

گوشی معاینه

۱۰عدد

۲۴

تخت معاینه

۱

۲۵

ترالی

۱

۲۶

پایه سرم

۱

۲۷

پنبه- الکل-گاز- بتادین

از هر کدام ۳ بسته

۲۸

چکش رفلکس

۱

۲۹

انواع سرم – ست سرم- میکروست

از هر کدام ۱۰ عدد

۳۰

اسکالپ – آنژیوکت

از هر کدام ۱۰ عدد

۳۱

 Air way  – پوار

از هر کدام ۵عدد

۳۲

Ng tube- انواع سند-urine bag

از هر کدام ۱۰ عدد

۳۳

تورنیکه

۳عدد

۳۴

بیکسس-دیش

از هر کدام ۱۰ عدد

۳۵

ویال – آب مقطر

از هر کدام ۱۰ عدد

۳۶

انواع سرنگ

از هر کدام ۲۰ عدد

۳۷

چسب

۵ حلقه

۳۸

ترمومتر دهانی- مقعدی

از هر کدام ۳ عدد

۳۹

چارت اسنلن

۱

ردیفتجهیزاتتعداد
۱مانکن انسان۳
۲تخت بیمارستانی۳
۳مانکن آموزشی سوچور ۲
۴مولاژ آموزشی تزریقات۱
۵مانکن حمل مجروح ۱
۶برانکارد۱
۷افتالموسکوپ۱
۸اتوسکوپ۱
۹لارنگوسکوپ۱
۱۰لارنگوسکوپ اطفال۱
۱۱گلوکومتر ۱
۱۲فشارسنج دیجیتالی۱
۱۳ساکشن۱
۱۴کپسول اکسیژن۱
۱۵ویلچر۱
۱۶پایه سرم۳
۱۷ترالی۲
۱۸کمد دارو۱
۱۹پین۱
۲۰پاراوان۲
۲۱ترازوی وزن سنج۱
۲۲انواع پنس-پنستاز هر کدام ۱۰ عدد
۲۳سوزنگیر-قیچی-دسته بیستوریاز هر کدام ۵ عدد
۲۴دیاپازون۱سری
۲۵انواع کات کوتاز هر نوع ۲۰ عدد
۲۶فشارسنج۵عدد
۲۷گوشی معاینه۵عدد
۲۸چکش رفلکس۲
۲۹چراغ قوه۲
۳۰پنبه- الکل- گاز- بتادین- آبسلانگاز هر کدام ۵ بسته
۳۱انواع سرم- ست سرم- میکروستاز هر کدام ۱۰ عدد
۳۲اسکالپ- آنژیوکتاز هر کدام ۲۰ عدد
۳۳   پوار –Air wayاز هر کدام ۳ عدد
۳۴انواع سند-Urine bag-Ng tubeاز هر کدام ۲۰ عدد
۳۵تورنیکه۵عدد
۳۶بیکسس- دیشاز هر کدام ۳ عدد
۳۷آتل۵عدد
۳۸ویال- آب مقطراز هر کدام ۲۰ عدد
۳۹انواع سرنگاز هر نوع ۳۰ عدد
۴۰چسباز هر کدام ۲۰ حلقه
۴۱ترمومتر دهانی- مقعدیاز هر کدام ۵ عدد
۴۲چارت اسنلن۱

 

برنامه کارگاههای مرکز مهارتهای بالینی

عنوان کارگاه

دانشجو -رشته

تاریخ

مدرس

برگزاری

گرفتن نمونه خون وریدی-کشت خون – ABG – انواع روشهای تزریقات

پزشکی (اینترن)- ۵نفر

     ۱۴/۲/۹۸

      خانم قویدل

 ( کارشناس پرستاری)

 

     انجام نشد

 گرفتن نمونه خون وریدی-کشت خون – ABG – انواع روشهای تزریقات

پزشکی (اینترن)- ۶ نفر

     ۲۱/۲/۹۸

     خانم قویدل

(کارشناس پرستاری)

 

     انجام شد

گرفتن نمونه خون وریدی-کشت خون – ABG – انواع روشهای تزریقات

پزشکی (اینترن)- ۶ نفر

    ۲۸/۲/۹۸

     خانم قویدل

(کارشناس پرستاری )

 

گرفتن نمونه خون وریدی-کشت خون – ABG – انواع روشهای تزریقات

پزشکی (اینترن)- ۶ نفر

     ۴ /۳/۹۸

     خانم قویدل

(کارشناس پرستاری )

 

  قرار دادن NGT و شستن معده – کنترل عفونت – سونداژ

پزشکی ( اینترن ) – ۱۱ نفر

    ۱۱/۳/۹۸

    دکتر کاظمی

 

  قرار دادن NGT و شستن معده – کنترل عفونت – سونداژ

پزشکی ( اینترن ) – ۱۱ نفر

    ۱۸/۳/۹۸

    دکتر مسلمی

 

برنامه آموزشی بخش داخلی و خون بیمارستان رامسر و تنکابن

 نام استاد  :  گروه پرستاری خانم قویدل

ردیف

عنوان محتوا

تاریخ

     مکان آموزشی

۱

گرفتن نمونه خون وریدی

 

۶/۱۱/۹۷و۱۳/۱۱/۹۷و۲۷/۱۱/۹۷

 Skill lab                

۲

خون گیری به منظور انجام کشت خون

 

۶/۱۱/۹۷و۱۳/۱۱/۹۷و۲۷/۱۱/۹۷

              

۳

خون گیری به منظور اندازه گیری گازهای شریانی

 

۶/۱۱/۹۷و۱۳/۱۱/۹۷و۲۷/۱۱/۹۷

 

۴

برقراری راه وریدی محیطی و تزریق مایعات

 

۶/۱۱/۹۷و۱۳/۱۱/۹۷و۲۷/۱۱/۹۷

 

۵

تزریق انسولین

 

۶/۱۱/۹۷و۱۳/۱۱/۹۷و۲۷/۱۱/۹۷

 

 

۶

تزریق داخل پوست ٬ زیر جلدی ٬عضلانی ٬ وریدی ٬ وریدی ٬و داخل استخوانی

۶/۱۱/۹۷و۱۳/۱۱/۹۷و۲۷/۱۱/۹۷

 

 

 

 

۷

 

 

انتقال بیمار

 

۶/۱۱/۹۷و۱۳/۱۱/۹۷و۲۷/۱۱/۹۷

 

     ۸

قراردادن لوله معده از راه بینی و شستن معده

 

۲۰/۱۱/۹۷و۱۱/۱۲/۹۷و۱۸/۱۲/۹۷

 

 

۹

احتیاطات استاندارد به منظور کنترل عفونت به ویژه کارکردن در شرایط استریل  control precaution infection  مانند دست شستن )

۲۰/۱۱/۹۷و۱۱/۱۲/۹۷و۱۸/۱۲/۹۷

 

۱۰

تعبیه و خارج کردن کاتتر مثانه

 

۲۰/۱۱/۹۷و۱۱/۱۲/۹۷و۱۸/۱۲/۹۷

 

۱۱

توانایی گذاشتن سوند فولی ( مردان و زنان )

۲۰/۱۱/۹۷و۱۱/۱۲/۹۷و۱۸/۱۲/۹۷

 

  

 

برنامه کارگاه  مهارت های بالینی دانشجویان علوم پزشکی در Skill Lab

روز/تاریخ

نام گروه

عنوان کارگاه

ساعت

تعداد

۲۹ و ۳۰ مهر

۱ آبان

دانشجویان پزشکی ورودی مهر ۹۷

پروسجرهای پیش بیمارستانی

۱۰ الی ۱۲

۲۰

دوشنبه، ۲۷ / ۹/ ۹۶

دانشجویان علوم آزمایشگاهی

خون گیری و تزریقات

۱۰-۱۲

انجام شد

دوشنبه و سه شنبه

۴،۵/۱۰/۹۶

پرستاری

CPR

10-12

انجام شد

اسفند ۹۶

مربیان پرستاری و مامایی

مهارت های ارتباطی

اعلام خواهد شد

اعلام خواهد شد

اسفند ۹۶

دانشجویان علوم پزشکی

نحوه گذاشتن سند معده

اعلام خواهد شد

اعلام خواهد شد

اسفند ۹۶

دانشجویان پزشکی

آموزش بخیه زدن

انجام شد

انجام شد

آذر ۹۶

دانشجویان پزشکی

آموزش تزریقات وریدی

انجام شد

انجام شد