• ساختمان آموزشی شامل آزمایشگاهها، کارگاهها، کلاسها، کتابخانه و کافی نت و ...
  • سلف سرویس - کتابخانه
  • سردر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
    نمای در ورودی دانشگاه
  • تالار اجتماعات - کافی نت