دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن - سرورهای ثبت نام

پورتال انتخاب واحد، پرداخت الکترونیکی، کارنامه، برنامه هقتگی و پیامهای عمومی و شخصی دانشجویان

پورتال برنامه کلاسی اساتید

چنانچه بطور خودکار انتقال به یکی از سرورهای ثبت نام انجام نشد به دلخواه سرور موردنظر خود را انتخاب نمایید